Nếu bạn là sinh viên, hoặc bạn muốn đổi nghề sang IT hay đăng ký kênh và học theo các video tại đây