Như tiêu đề nha khoa Bella Thủ Đức TPHCM cần tuyển 1 copywriter làm việc fulltime:

Mô tả:
- Làm việc trong lĩnh vực sức khỏe
- Viết bài quảng cáo (đây là yêu cầu chính, bạn nào từng có quảng cáo...