https://www.mmosite.vn/wp-content/uploads/2020/11/YUU8569.jpghttps://www.mmosite.vn/wp-content/uploads/2020/11/YUU8578.jpg
Ngoài ra, đó chính là 6 cổng xuất hình, bao gồm 3 cổng HDMI 2.1 và 3 cổng...