Logo là một thành phần rất quan trọng nằm trong bộ nhận diện thương hiệu của bất kỳ công ty nào, nên việc lựa chọn font chữ phù hợp với logo khi thiết kế cực kỳ quan trọng và thường được giữ bí mật...