Đây là một bài trong đội tuyển Tin của trường em:

Thanh và Nam đang chơi bi trong lớp thì bị cô giáo phát hiện. Đang suy nghĩ không biết nên phạt hai đứa như thế nào vì cứ đứa nọ đổ lỗi cho đứa...