Dịch vụ cung cấp ca sĩ – nhóm nhạc – Công Ty Cổ phần dịch vụ truyền thông STM pro

PG Á Đông là công ty chuyên cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện chuyên nghiệp. Cung cấp các vũ đoàn, ban nhạc, nhóm...