Định dạng duy nhất mà ta thấy trên đĩa cho DVD hệ SD (Standart Definition - tức là hệ thông dụng từ ngày xưa cho đến bây giờ) là đuôi *.VOB. Thực chất ta có thể hiểu đó là cái vỏ để cho đầu DVD gia...