Vấn đề chính là do CPU quá nóng, nếu ko do CPU thì do card màn hình