Hoa Châu- Nghe cái tên lạ quá. trước giờ chỉ nghe những địa danh nổi tiếng như gành Đá Đĩa, tháp Nhạn,...