Em nghĩ chúng ta nên bình tĩnh xem xét lại, tránh xảy ra mâu thuẫn nội bộ trong diễn đàn. Nếu có người của BTC vào đây, đưa các luồng thông tin trái ngược nhau để làm rối loạn thì rất đáng tiếc.
Em...