Tui biết Delphi, dùng nó từ hồi Delphi 2. Nhưng tui lại ko rành DirectX ( chỉ mới dùng sơ sơ qua DirectX 9.0 viết = .NET), tui chỉ biết OpenGL thôi, từng làm việc trên nó vài lần, nói chung viết...