BIONET Việt Nam có nhu cầu trao đổi Link liên kết với các Website có Pr>=2, cùng nội dung thông tin: về các dịch cụ xét nghiệm, y tế, sinh học, các forum, các trang tin tức....

Chi tiết xin liên...