Sao lại chỉ có 52/64 nhỉ?..:))..mấy tỉnh kia chưa có hay bác chưa cập nhật?