Xin bổ xung bà con 1 trang web hay về Huế : www.diendanhue.com
Website này do một số bạn ở Huế và ở US lập ra. Khá là tốt để các bạn tham khảo để đi chơi Festival Huế năm nay, hay muốn du lịch đến...