hơ hơ...mình cũng mới làm 1 cái web cho Sài Gòn - rất mong được liên kết với tất cả các bạn ! http://www.yeusaigon.net