Tìm kiếm:

Type: Posts; User: ghost0bk; Keyword(s):

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.53 giây.

  1. Về bản chất là như nhau nhưng Uprage lên từ W7...

    Về bản chất là như nhau nhưng Uprage lên từ W7 thì lâu,lại có Old OS cũ,đôi khi upgrade lên MS xóa 1 số ch.trình,.....Nên ng ta thích cài mới cho sạch!
  2. Download Windows 10 Education + Home + Pro + Enterprise 32 Bit + 64 Bit bản chính thức ngày 29/7/

    https://2.bp.blogspot.com/-p4zyMpqWteM/Vbhr71AitFI/AAAAAAAAMzE/zKh6PcrmNR0/s1600/download-windows-10-pro-final.jpg

    Download Windows 10 Education - Home - Pro - Enterprise Full 32 Bit + 64 bit...
Hiển thị kết quả từ 1 đến 2 / 2