bác cho hỏi bản này có khác j với bản update từ win 7 lên không? em cũng muốn down bằng fshare nhưng còn đang có nhiều bản trên mạng quá nên chưa biết phải làm sao