Tư vấn giải pháp,cung cấp thi công lắp đặt các thiết bị mạng WiFi chuyên dụng với công suất mạnh nhất, phát xa nhất. Với giải pháp sử dụng các thiết bị chuyên nghiệp,phủ sóng WiFi diện rộng, lắp đặt...