mới học code thì nên học ngôn ngữ nào trước anh nhỉ?