Mình có làm 1 cái web game chèn các game flash vào web, nếu dùng dạng thông thường <object và <embed thì máy chạy game nhanh và mượt, chiếm ít CPU.

Nhưng vì game flash có nhiều các liên kết ra bên...