Chào các bạn
Nhờ các bạn hướng dẫn giúp mình.
Hiện tại mình đang học Delphi, đang viết đoạn Code chuyển số thành chữ trong Delphi mà không ra được.

Có bạn nào biết xin giúp đỡ mình với.

Cám...