Chào các bạn!
Hiện tại tôi có vấn đề như sau về kết nối với cổng COM trong vb6 mà không tìm ra phương án giải quyết. Anh em nào có hướng nào khắc phục có thể giúp đỡ tôi không?
Tôi dùng VB6 viết...