Chưa đủ đâu bạn còn quên ít nhất 1 cái:
Auth :
- CRUD Role.
- CRUD permission.
- Add user
Nếu không phân quyền lộn xộn thì cũng phải có 1 cái basic cho trang admin chứ nhỉ.
Tuy nhiên theo mình...