vớ vẩn, loại này cùi bắp
xét cùng cấu hình thì 1 cái wicell giá 5tr cũng chỉ tương đương với 1 cái ASUS 1tr5, nó chỉ đc thêm mỗi chức năng hybrid, tự động chuyển chế độ
chi thêm 3tr5 cho mỗi chức...