Viber vừa phát hành bản cập nhật 5.0 với chức năng video call và QR code!