Khi đã mất kết nối thì làm sao có dư liệu vào/ra để sử dụng OnCom? Tôi nghĩ bạn đi đúng hướng rồi, tìm cách theo dõi liên tục xem còn hiện diện của cổng COM không, nếu còn thì reconnect. Nếu không...