vậy mà bữa đó kêu thiếu máy hình ko thấy ku bẹc nói gì, chắc lão Trùa chưa xinhan cho nó.