Mình đang có nhu cầu tuyển 30 nhân viên dịch phụ đề (từ script) làm việc toàn thời gian và 15 nhân viên gắn sub cũng làm việc toàn thời gian.

Đây là công việc lâu dài và ổn định, phù hợp với các...