-- Cái này mới địa được nhưng chưa test nha anh em , mới thấy mem nó post nên qua đây share luôn , anh em nào test đc thì hú mình , còn ko đc cũng hú mình nhé , đê mình del bài đó .Show hàng...