dùng VPS đi bác. Nhớ là chọn KVM nhé, openVZ thì có thể sẽ có một câu hỏi tương tự như thế