Đào mộ quá, microformat giờ chắc không còn ai dùng nữa rồi. Dã man thật, ngày xưa đọc theo class css để phân loại cấu trúc thông tin, Google nhọc công quá đi, :D