đã xài thì thế nào cũng sẽ chai pin thôi, quan trọng là nó đến sớm hay trễ chút thôi à