cấu hình server thì theo mình biết là chung chứ nhỉ, sau đó người ta mới chia ra theo kiểu host riêng, nên nếu như thế thì buộc nhà cung cấp phải cấu hình cho tốt.