Liên hệ với sư tử Hà Đông, anh ấy nằm ở đây dotgears.com , him sẽ nói cho chủ topic biết nên làm gì.