Thằng HL 2 vừa bị mất source code, bà con nhanh tay nhanh chân mà tìm kiếm trên NET đi.

nguồn tin

http://games.slashdot.org/article.pl?sid=03/10/02/1547218

http://www.gtwy.net/hl2/

Tớ...