hình như xài Gouraud shading phải hông te ??? nhưng mà nó chạy nhanh không vậy ??