Tất nhiên là quan trọng Google nó mới đưa ra.


Có một vài trường hợp báo lỗi do bạn khai báo dữ liệu có cấu trúc bị thiếu. Nếu site bạn không khai báo loại dữ liệu có cấu trúc nào thì nó không...