Bác thử gửi ngay bài thi về cuộc thi "Sáng tạo ứng dụng di động 2015" đi ! Cuộc thi do cty Huawei cùng hội Tin học Việt Nam tổ chức chắc chắn là do các chuyên gia uy tín hàng đầu kiểm định chất lượng...