Up lên chờ xem có xử lý không
Hự mà em post bài quote mà admin cũng k0 có là sao