Mình check code của các website dạy seo bằng Seoquake mình thấy đa số đều đạt chỉ tiêu về Microformats. Mình cũng muốn triển site cho các website wordpress của mình nhưng không biết có cần thiết và...