Theo quy định của luật lao động Việt Nam, mỗi nhân sự sẽ có 12 ngày phép mỗi năm. Tuy nhiên, để nghỉ phép thuận lợi, nhân viên phải làm xin nghỉ phép và được cấp trên phê duyệt. Thời đại công nghệ...