Chào mọi người, hiện mình đang tự lập trình 1 số chương trình cho công ty. Vì là công ty nước ngoài nên việc yêu cầu bản quyền là bắt buộc. Vì vậy, bạn nào biết chỗ nào bán bản quyền, hoặc có bản...