Công nghệ thông tin phát triển, kéo theo đó là các hoạt động quảng cáo thương mại điện tử trở nên rầm rộ hơn. Dù các doanh nghiệp đã có vị thế trên thị trường hay chỉ mới gia nhập đều cần đến sự góp...