GIGABYTE đã giới thiệu bản cập nhật BIOS mới nhất trên bo mạch chủ AMD X570, B550 và A520 cho các tính năng AMD Smart Access Memory và Rage mode.

Các tính năng cải tiến này cho phép tăng băng...