Em có đang dùng phần mềm Vstock 2021 trên google play, bac snafo mở khóa full cho em phần mềm cho em với nhé! Em xin trân thành cảm ơn ah!