Mình có một số câu trắc nghiệm VB không rõ. Mong mọi người giúp đỡ. Cảm ơn mọi người!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câu 1:...