Làm sao để những doanh nghiệp có thể phát triển fanpage facebook hiệu quả? Đây là câu hỏi của rất nhiều chủ kinh doanh. Sử dụng nguồn dữ liệu to lớn từ facebook để tìm kiếm khách hàng tiềm năng là...