E xin chào các pro Hệ thống - Mạng,
E là newbie hoàn toàn ko biết gì về IT cả, chuyên ngành của e là buôn bán ( sỉ và lẻ ). Do mặt hàng e kinh doanh là iphone nên e mới nghiên cứu để chiến offer...