Phân bón là sản phẩm có chức năng cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng hoặc có tác dụng cải tạo đất, là loại vật tư thiết yếu trong sản xuất nông nghiệp. Làm sao để quản lý nhiều sản phẩm chính xác từ...