Đã qua rồi cái thời khách hàng phải lưu trữ hàng tá các loại giấy tờ khi tham gia một dịch vụ nào đó có yếu tố pháp lý, điều đó hiện giờ đã hoàn toàn thay đổi với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin,...